Pregled dela

PREGLED DELA OBČINE TRNOVSKA VAS V LETO 2018

Občina je v letu 2018 poslovala uspešno, glede na možnosti, ki jih je imela na razpolago. Razvoj občine bo tudi v bodočnosti odvisen od dodatnih sofinancerskih sredstev bodisi države ali razpisov iz e-skladov. Trenutno iz proračuna občine za investicije ostane okrog 130.000 EUR in še to v odvisnosti od zime, sociale, vzgoje in izobraževanja ali kakšnih drugih elementarnih dogodkov.

Pregled dela v letu 2018

PREGLED DELA OBČINE TRNOVSKA VAS V LETO 2017

Glede na vse okoliščine in možnosti je leto 2017 za občino Trnovska vas uspešno. Največji problem predstavljajo javni razpisi za pridobivanje sofinancerskih sredstev, katerih skoraj ni  za male občine cele Slovenije. Sredstva primerne porabe za zagotavljanje nalog občine, ki jih zagotovi država so prenizka za izvedbo večjih projektov, čeprav takšne projekte občina potrebuje. Iz proračuna za investicije občini ostane okrog 140.000 evrov in še to v odvisnosti od zime, sociale, vzgoje in izobraževanja ali kakšnih drugih elementarnih dogodkov. ...

Pregled dela v letu 2017

PREGLED DELA OBČINE TRNOVSKA VAS V LETO 2016

Pregled dela v letu 2016

PREGLED DELA OBČINE TRNOVSKA VAS V LETO 2015

Pregled dela v letu 2015

PREGLED DELA OBČINE TRNOVSKA VAS V LETO 2013

Pregled dela v letu 2013

PREGLED AKTIVNOSTI OBČINE TRNOVSKA VAS V LETO 2012

Občina Trnovska vas je v letu 2012 maksimalno vlagala vse napore, kako doseči čim več z danimi sredstvi oziroma kako čim bolj učinkovito uporabiti dana sredstva na vseh področjih svojega dela s ciljem, iskanja optimalnih rešitev in vlagati v nujno potrebne projekte. V občini je potrebno za vsa vlaganja enako racionalno ravnati kot v gospodarskem sektorju, saj je kriza močno prisotna tudi v negospodarskem sektorju, kjer je na razpolago vedno manj sredstev za investicije. Pridobivanje finančnih virov preko razpisov je vedno težje, posebej še za male občine zaradi kriterijev razpisov. Pridobljena sredstva z javnih razpisov pomenijo za občino največji delež investicijskih sredstev. ...

Pregled dela v letu 2012

PREGLED DELA OBČINE TRNOVSKA VAS (2006 - 2010)

Še vedno lahko trdimo, da je bila odločitev leta 1998 pravilna, ko se je Občina Trnovska vas odločila za samostojno pot, za skupnost, o kateri lahko sama odloča preko svojih organov. V obdobju nastanka nove občine je bilo potrebno ohraniti dobro in nadaljevati s potrebnim, da bi se lahko približali razvitejšim občinam in s tem enakovrednim pogojem življenja na našem območju. Z nastankom nove občine je bilo potrebno najprej formirati organe občine, sprejeti akte, ki so bili pogoj za pravno delovanje občine in na ta način je občina uspešno delovala predhodna dva mandata. ...

Pregled dela 2006 - 2010

PREGLED 10-LETNEGA DELA OBČINE TRNOVSKA VAS (1998 - 2008)

Pred desetimi leti smo se odločili za samostojno občino, ki je nastala leta 1998 s Spremembami Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Ur. list RS, št. 56/98). Razdružitev takratne občine Destrnik-Trnovska vas je bila dosežena na osnovi sklepov svetov v vseh krajevnih skupnosti (Destrnik, Trnovska vas in Vitomarci) ter sklepa občinskega sveta občine Destrnik-Trnovska vas, saj smo bili vsi soglasni, da si želimo svojih občin. Tudi volja občanov na referendumih je bila v vseh treh krajevnih skupnostih preko 70 % za ustanovitev samostojnih občin. Takratna odločitev se je izkazala za pravilno. ...

Pregled 10-letnega dela občine Trnovska vas