Prejemniki priznanj Občine Trnovska vas

V letu 2018
1. ZLATI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejel mag. Manfred Jakob, Biš 68  (za dolgoletno aktivno vključevanje v družbeno politično delovanje kraja ter za požrtvovalno delo na področju društvenih dejavnosti, kar je pomembno prispevalo k razvoju, napredku, ugledu in prepoznavnosti Občine Trnovska vas
2. ZLATI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejel Franc Tašner, Ločič 14 (za dolgoletno aktivno vključevanje v družbeno politično delovanje kraja, ki je pomembno prispevalo k razvoju, napredku, ugledu in prepoznavnosti Občine Trnovska vas)
3. SREBRNI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejel Ivan Lovrenčič, Biš 62a (za dolgoletno delo na področju družbenega in političnega življenja v Občini Trnovska vas)
4. BRONASTI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejel Janko Trinkaus, Gostišče Siva čaplja, Trnovska vas 44 (za 10 letno uspešno delo na področju gostinstva in turizma, ki ima pomemben prispevek k razvoju in prepoznavnosti Občine Trnovska vas)

 
V letu 2017
1. ZLATI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejel Alojz Fekonja, Trnovska vas 44a (za aktivno življenjsko delo na področju razvoja Občine Trnovska vas)

2. SREBRNI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejel g. župnik Franc Mlakar, Trnovska vas 43 (za pomembne dosežke na področju ohranjanja in obnove kulturne dediščine v Občini Trnovska vas)

 
V letu 2016
1. ZLATI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejelo PGD Biš (ob 140-letnici obstoja društva)
2. SREBRNI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejela KORK Trnovska vas (ob 70-letnici obstoja društva)
3. SREBRNI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejela Lovska družina Trnovska vas (ob 70-letnici obstoja društva)
4. BRONASTI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejelo Društvo gospodinj Trnovska vas (ob 40-letnici obstoja društva)
5. BRONASTI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejelo Društvo upokojencev Trnovska vas (ob 30-letnici obstoja društva)
 
V letu 2015
1. ZLATI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejel KAREL VURCER, Trnovska vas 44 b (za življenjsko delo izjemnega pomena za razvoj, napredek, ugled in prepoznavnost Občine Trnovska vas)

V letu 2014
1. SREBRNI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejelo KULTURNO DRUŠTVO TRNOVSKA VAS (ob 110. obletnici delovanja)

2. BRONASTI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejel DANILO MURŠEC, Biš 58 (za aktivno delo na področju ljubiteljske kulturne v Občini Trnovska vas)
3. BRONASTI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS je prejela SKUPINA VESELI TRNOVČANI (za aktivno delo na področju kulture v Občini Trnovska vas)

V letu 2013:
1. BRONASTI GRB OBČINE TRNOVSKA VAS  je prejel ANDREJ ARNUGA, Trnovska vas 49, p. Trnovska vas (za aktivno delo na področju požarne varnosti v Občini Trnovska vas)
2. ZAHVALO OBČINE TRNOVSKA VAS je prejel FRANC ARNUGA, Ločič 2, p. Trnovska vas (za aktivno delo v Bolfenškem društvu ljubiteljev stare tehnike in za skrb ohranjanja kulturne dediščine v Občini Trnovska vas)

V letu 2012:
1. ZAHVALO OBČINE TRNOVSKA VAS je prejelo ŠPORTNO DRUŠTVO KENGURU (10. let delovanja na športnem področju)
2. ZAHVALO OBČINE TRNOVSKA VAS je prejela MARIJA ROJKO, Bišečki Vrh 52, p. Trnovska vas (za aktivno delo na kulturnem področju v Občini Trnovska vas)

V letu 2011:
1. BOLFENŠKO DRUŠTVO LJUBITELJEV STARE TEHNIKE TRNOVSKA VAS (ob 5. obletnici društva),
2. STRELSKO DRUŠTVO TRNOVSKA VAS (ob 30. obletnici društva).

V letu 2009:
1. MARIJA KOVAČIČ, Trnovska vas 43 a, p. Trnovska vas (za uspešno in dolgoletno delo v organih občine in političnih ter društvenih organizacijah),
2. EDVARD LUBEC, Biš 43, p. Trnovska vas (za aktivno delo na humanitarnem področju in dolgoletno krvodajalsko aktivnost),
3. JANEZ ROJKO, Bišečki Vrh 52, p. Trnovska vas (za aktivno delo v društvih in političnih organizacijah).

V letu 2008:
1. ALOJZ FEKONJA, Trnovska vas 44 a, p. Trnovska vas (za aktivno delo v političnih in društvenih organizacijah),
2. FELIKS PUKŠIČ, Biš 12, p. Trnovska vas, p. Trnovska vas (za aktivno delo na področju občinske infrastrukture in kulture),
3. JANEZ MURŠEC, Bišečki Vrh 59, p. Trnovska vas (za aktivno delo na področju občinske infrastrukture in kulture),
4. MARIJA ŠTEBIH, Sovjak 2, p. Trnovska vas (za dolgoletno vodenje in aktivno delo v društvu kmetic),
5. PGD BIŠ, Biš 20 a, p. Trnovska vas (za strokovno in požrtvovalno pomoč pri odpravi posledic po neurju s točo).

V letu 2007:
1. SKUPINA LJUDSKIH PEVCEV (za večletno uspešno delo na področju kulture),
2. KRISTINA VRŠIČ, Ločič 6/c, p. Trnovska vas (za večletno delov v KORK-u).

V letu 2006:
1. KORK TRNOVSKA VAS (ob 60. obletnici društva),
2. LOVSKA DRUŽINATRNOVSKA VAS (ob 60. obletnici društva),
3. PGD BIŠ (ob 130. obletnici društva).

V letu 2005:
1. MARA PELCL, Ul. Jožefe Lacko 15, p. Ptuj (za dolgoletno pedagoško delo z otroki in za aktivno delo na področju društvenega življenja),
2. PODRUŽNICA OŠ TRNOVSKA VAS (za 220 let organiziranega pouka in izobraževanja otrok v kraju).

V letu 2004:
1. KORENT ANTONIJA, Črmlja 12/a, p. Trnovska vas ( za uspešno in dolgoletno delo na humanitarnem področju v KORK-u),
2. TAŠNER STANKO, Ločič 25, p. Trnovska vas (za uspešno delo na področju gospodarstva),
3. MOHORIČ FRANC, Trnovska vas 33, p. Trnovska vas (za uspešno delo na področju kmetijstva).

V letu 2003:
1. ANGELA FRAS, Biš 66/a, p. Trnovska vas (za aktivno delo na področju turizma),
2. JOŽE PIHLER, Trnovska vas 15, p. Trnovska vas (za uspešno delo na področju obrtništva).

V letu 2002:
1. ČEH ELEZABETA, Biš 69/a, p. Trnovska vas (za dolgoletno delo v KORK-u),
2. KUPLEN FRANC, Bišečki vrh 48/A, p. Trnovska vas (kot izredno aktivnemu občanu, ki deluje v več društvih v občini).

V letu 2001:
1. LOVSKA DRUŽINA TRNOVSKA VAS (poudarek na lovskem turizmu in ohranjanju narave in  ob 55. obletnici družine,
2. PŠAJD ZDENKA, Črmlja 5, p. Trnovska vas (za zasluge za delo na humanitarnem področju in vodenju akcij krvodajalstva v občini),
3. PGD BIŠ (ob 125. obletnici obstoja).

V letu 2000:
1. MEŠANI PEVSKI ZBOR JAKOBA GOMILŠKA (za večletno uspešno delo na področju kulture),
2. TEKMOVALNE ENOTE IN JIHOVI MENTORJI PGD BIŠ (za odlične uvrstitve na tekmovalnem področju),
3. STRELSKO DRUŠTVO TRNOVSKA VAS (ob 20. obletnici društva).

V letu 1999:
1. HORVAT MILAN, Trnovski vrh 3, p. Trnovska vas (za uspešno delo na področju obrtništva),
2. MOHORIČ ANTON, Trnovska vas 25, p. Trnovska vas (za uspešno delo na področju kmetijstva),
3. POTRČ MARJAN, Trnovska vas 43/e, p. Trnovska vas (za uspešno delo na področju kulture).