Statistika Občine Trnovska vas

Statističnu urad Republike Slovenije

Občina Trnovska vas je del podravske statistične regije. Meri 22,8 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 195. mesto.

Statistika prebivalstva v Občini Trnovska vas

 Vasi   Moški   Ženske Skupaj

 Št. volilnih

upravičencev

Biš 174 166 340 274
Bišečki Vrh 101 83 184 157
Črmlja 53 45 98 75
Ločič 64 59 123 109
Sovjak 38 31 69 66
Trnovska vas 184 189 373 276
Trnovski Vrh 85 69 154 120
SKUPAJ 699  642  1341 1077


Vir: SURS in register prostorskih enot, GURS, Stanje: 1. 1. 2016

Število družin in gospodinjstev v Občini Trnovska vas

Vas Število
družin
Število
stanovan
j
Število
gospodinj
Povprečna
velikost
gospodinjstev
Biš 79 88 111 3,0
Bišečki Vrh 48 63 66 2,8
Črmlja 21 28 33 3,1
Ločič 37 41 43 2,8
Sovjak 21 23 23 3,1
Trnovska vas 87 107 118 2,9
Trnovski Vrh 37 52 53 2,6
Občina Trnovska vas
SKUPAJ
 330  402  447 2,9
 
Vir: SURS in register prostorskih enot, GURS, Stanje: 1. 1. 2015
 

Število hišnih številk

VAS ŠTEVILO HIŠNIH ŠTEVILK
Biš 103
Bišečki Vrh 70
Črmlja 29
Ločič 37
Sovjak 20
Trnovska vas 105
Trnovski Vrh 48
SKUPAJ 412


Vir: Občina Trnovska vas, 2013

Statistika rojstev in smrti v Občini Trnovska vas

  Leto   Število rojstev Število smrti  
2004 13 14  
2005 12 19  
2006 16 14  
2007 21 13  
2008 16 18  
2009 13 16  
2010 18 14  
2011 12 15  
2012 22 16  
2013 14 12  
2014 16 19  
2015 14 13  
2016 17 15  
2017 7 3 do 11.4.2017
SKUPAJ 211 201  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Občina Trnovska vas, 2017

Površina naselij v Občini Trnovska vas

Naselje Površina
naseljam
km2
Biš  6,9
Bišečki Vrh  2,3
Črmlja  1,5
Ločič  3,1
Sovjak  0,9
Trnovska vas  5,7
Trnovski Vrh  2,4
Občina Trnovska vas  22,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, SURS in register prostorskih enot, GURS

Zdravje v občini za leto 2017

14 4 2017 11 17 55