Poslovanje krajevnega urada v Trnovski vasi v času od 19.11.2018 do 23.11.2018

Uradne ure na Krajevnem uradu v Trnovski vasi bodo v času od 19.11.2018 do 23.11.2018  potekale: v torek in v četrtek od 8. do 12. ure in od 13. od 15.ure.

Več v dopisu Upravne enote Ptuj

 

3. JAVNI POZIV

3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP na območjih občin Kidričevo, Hajdina,  MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2019.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih [občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas] v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Bogastvo podeželja 15.11.2018.

Več na povezavi: https://www.trnovska-vas.si/index.php/razpisi/349-3-javno-poziv

Obvestilo o predčasnem glasovanju

Obvestilo o predčasnem glasovanju

Obvestilo o zaraščenosti zemljišč s škodljivo rastlino - AMBROZIJA

Obvestilo o zaraščenosti zemljišč s škodljivo rastlino - AMBROZIJA

OBVESTILO - RAZNAŠALEC ZA DOSTAVO

24 5 2018 14 15 41