Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja sirjenja zlate trsne rumenic:

OBVESTILO

LETAK