OBVESTILO KU TRNOVSKA VAS

Poslovanje krajevnih uradov v času od 5.2.2018 do 9.2.2018

Krajevni urad Trnovska vas je odprt v torek in četrtek med 8. in 11. uro.