Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPplačam

V vezi z uvedbo negotovinskih plačilnih mest, za plačevanje obveznih dajatev, vam objavljamo obvestilo.

OBVESTILO - Ministrstva za finance, Uprava RS za javna plačila