Občina Trnovska vas je prejemnica SREBRNEGA CERTIFIKATA ISSO

Občina Trnovska vas je prejemnica SREBRNEGA CERTIFIKATA ISSO

Na osnovi raziskave – projekta ZLATI KAMEN se je Občina Trnovska vas uvrstila med boljše slovenske občine, saj ponuja prebivalcem kakovostno raven življenja.

Občina Trnovska je izmed 212 slovenskih občin na področju demografije na 7. mestu ter  na 203. mestu na področju življenjskega standarda.

Ključni aspekti demografije kažejo, kako ugoden je položaj občine za priseljevanje, kakšna je starostna struktura prebivalstva in ali število prebivalcev rastne zaradi priseljevanja in kazalnikov vitalnosti kraja. Indeks življenjskega standarda zajema kazalnike, s katerimi spremljamo stanje na področju splošne blaginje prebivalstva v kraju, stanovanjskega in zdravstvenega standarda ter dodatnih elementov, ki vplivajo na kakovost življenja v kraju.

Informacijski sistem slovenskih občin (ISSO) je najbolj celovito orodje za metriko in analizo slovenskih občin. Sistem združuje vse najpomembnejše dostopne kazalnike razvoja na ravni občine. S tem omogoča primerjalno presojo oz. vrednotenje (benchmarking) občin.

ISSO je narejen po meri slovenskih občin tako, da ga lahko uporabljajo prav vse občine od najmanjše do največje. Večina podobnih sistemov po svetu je prilagojenih za večja mesta. Poleg tega je ISSO v celoti prilagojen slovenskim razmeram: vključuje podatke, ki so v Sloveniji dostopni in ki so za naše okolje smiselni.

 

IZSEK IZ POROČILA O UVRSTITVI OBČINE TRNOVSKA VAS GLEDE NA KAZALNIKE ISSO