Svojci Danila Muršca iz Biša

vrtnica

       Kot trave bom legel,
       utrujen od vročih žarkov življenja,
       na mrzlo bom zemljo položil utrujeno čelo,
       prekrit s snegom spomina.
                                             Danilo Muršec


Svojci Danila Muršca iz Biša, od katerega smo se poslovili v petek, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Kulturnega društva Muršec Živkov Trnovska vas, kot pomoč pri izdaji njegove pesniške zbirke.
Sredstva lahko nakažete na TRR: SI56 0410 2000 0346 762, odprt pri Nova KBM.

PRAVILNO ORANJE KMETIJSKIH POVRŠIN OB JAVNIH CESTAH

4 11 2015 12 09 04V jesenskih in pomladanskih mesecih se ponovno pričnejo večja poljedelska opravila.

Z namenom ozaveščanja občanov in z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, posledice takega ravnanja in pravilen pristop k temu opravilu.

 

 

Več v članku Medobčinske inšpekcije Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju

 

3. JAVNI POZIV

3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP na območjih občin Kidričevo, Hajdina,  MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2019.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih [občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas] v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Bogastvo podeželja 15.11.2018.

Več na povezavi: https://www.trnovska-vas.si/index.php/razpisi/349-3-javno-poziv

Obvestilo o predčasnem glasovanju

Obvestilo o predčasnem glasovanju

Obvestilo o zaraščenosti zemljišč s škodljivo rastlino - AMBROZIJA

Obvestilo o zaraščenosti zemljišč s škodljivo rastlino - AMBROZIJA