OBVESTILO - RAZNAŠALEC ZA DOSTAVO

24 5 2018 14 15 41

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Trnovska vas

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trnovska vas, prve spremembe in dopolnitve

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trnovska vas, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Trnovska vas.

SKLEP

KRI&ZA Živinozdravniška ambulanta d.o.o., PR Trnovska vas

28 3 2018 13 16 21

Javni razpis za vpis predšolskih otrok v šolskem letu 2018/19

7 3 2018 11 46 18

Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPplačam

V vezi z uvedbo negotovinskih plačilnih mest, za plačevanje obveznih dajatev, vam objavljamo obvestilo.

OBVESTILO - Ministrstva za finance, Uprava RS za javna plačila