KRI&ZA Živinozdravniška ambulanta d.o.o., PR Trnovska vas

28 3 2018 13 16 21

Javni razpis za vpis predšolskih otrok v šolskem letu 2018/19

7 3 2018 11 46 18

Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPplačam

V vezi z uvedbo negotovinskih plačilnih mest, za plačevanje obveznih dajatev, vam objavljamo obvestilo.

OBVESTILO - Ministrstva za finance, Uprava RS za javna plačila

Delovni čas kmetijske zadruge v Trnovski vasi

Kmetijska zadruga Ptuj obvešča, da s 1. marcem 2018 prehajajo na poletni delovni čas. Prodajalna v Trnovski vasi bo odprta od ponedeljka do petka 8. do 17. ure, v soboto od 8. do 12. ure (tel. št. prodajalne 02 757 00 51).

Delovni čas prodajaln

Avtomatski eksterni defibrilator

Občina Trnovska vas je v letu 2017 pristopila k nabavi dveh avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki sta nameščena na zgradbi Zdravstvenega doma v Trnovski vasi in na Gasilskem domu v Bišu.

Pravilno ukrepanje in pravilna uporaba defibrilatorja pomeni veliko prednost, da se bomo le na tak način lahko v ključnih trenutkih potrebe po prvi pomoči ustrezno odzvali.

 

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z AED (ko imamo AED že pri sebi):

1. Kličemo oz. druga oseba kliče reševalce na 112

2. Sprostimo dihalne poti in vključimo defibrilator ter sledimo glasovnim navodilom.

3. Namestimo elektrodi na gola prsa eno pod desno ključnico, drugo pa na leva rebra pod levo prsno bradavico.

4. Medtem, ko defibrilator analizira srčni ritem se umaknemo in ne dotikamo obolelega.

5. V kolikor nam defibrilator ponudi ‘šok’ poskrbimo, da se nihče ne dotika obolelega in pritisnemo gumb za defibrilacijo.

6. Nato nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja (30 stiskov srca na sredini prsnega koša in 2 vpiha). Seveda sledimo glasovnim navodilom defibrilatorja.

7. Defibrilator seveda ne bo vedno ponudil šoka saj ni nujno, da je ritem, ki ga ima oboleli potreben defibrilacije. V tem primeru nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja.

8. Nadaljujemo z oživljanjem dokler ne prispejo reševalci.

26 1 2018 10 51 14