Urnik odvoza komunalnih odpadkov za leto 2018

Urnik odvoza komunalnih odpadkov v Občini Trnovska vas za leto 2018

Poziv k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljišč

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode poziva glede odstranjevanja potrebnih in poškodovanih dreves ter ostale vegetacije, ki ovira in zmanjšuje pretočnost strug.

Več v dopisu Ministrstva za okolje in prostor

PREPOVED UPORABE PITNE VODE IZ JAVNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA ZALIVANJE, POLNJENJE BAZENOV …

 

Komunalno podjetje Ptuj d.d. obvešča vse porabnike pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja, da je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, nasadov in zelenic, za polnjenje bazenov, za pranje avtomobilov, za polivanje cestišč in poti in za polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda.

 

Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja sirjenja zlate trsne rumenic:

OBVESTILO

LETAK

RAVNANJE Z BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM VRTNIM ODPADOM

Pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti, zadovoljevanju osebnih in skupnih potreb nastajajo t.i. biološko razgradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad. Med slednje štejemo odpadno vejevje, travo, listje, staro zemljo lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, lesni pepel …, medtem, ko med biološko razgradljive kuhinjske odpadke spadajo odpadki, kot so zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavne usedline, filter vrečke, pokvarjeni prehranski izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke; skratka vsi odpadki, ki se lahko razgradijo po naravni poti, s kompostiranjem.

 

Več v DOPISU