Postopki v primeru aktiviranja zvočnih signalov alarma na javljalnikih ogljikovega monoksida (CO)

V skladu s Pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/2013) morajo biti po 1. 1. 2017 vsi bivalni prostori z nameščenimi malimi kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka, opremljeni z javljalniki CO. Če nismo seznanjeni s pravilnimi ukrepi v primeru sprožitve zvočnega alarma, lahko z napačnim posredovanjem ogrozimo svoje življenje in življenje oseb, ki se zadržujejo v prostoru s povečano koncentracijo CO.

Priporočljivo je, da so vsi imetniki javljalnikov CO seznanjeni z navodili za uporabo. Tržni inšpektorat opozarja, da morajo biti navodila v slovenskem jeziku. V njih mora biti tudi navedeno, kakšna so vizualna in zvočna opozorila ter kako postopati v primeru alarma.

Pogosta napaka je, da uporabniki ne preberejo priloženih navodil in lahko ob alarmu neustrezno ukrepajo. Najpogostejši nepravilni ukrep je fizična odstranitev javljalnika ali utišanje zvočnega signala alarma s pritiskom na kontrolno tipko na javljalniku. Če javljalnik fizično odstranimo, preprečimo nadaljnje alarmiranje prisotnosti CO v prostoru.

Uporabniki moramo alarm javljalnikov CO vedno obravnavati kot opozorilo na prisotnost ogljikovega monoksida. Ne predvidevajmo, da gre za lažni alarm!

 

VEČ V DOPISU!

Z ločenim zbiranjem do zmanjšanja odpadkov in prijetnejšega okolja

ČISTO MESTO PTUJ - DOPIS

Cenik storitev GJS - komunalni odpadki

CENIK

18 1 2017 9 40 04

Informacje o dimnikarskih storitvah

12 1 2017 12 43 19
S 1. 1. 2017 je stopil v veljavo Zakon o dimnikarskih storitvah. Glede na to, da se vsakodnevno pojavljajo številna vprašanja na to temo je Ministrstvo za okolje in prostor objavlilo dodatne infromacije za uporabnike.

INFORMACIJA O DIMNIKARSKIH STORITVAH

Spletna stran Ministrstva za okolje in prostor

 

 

Ukrep za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehran
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Ptuj

je izdal odločbo imetnikom dovzetnih živali (perutnine in ptic v ujetništvu) in občanom, da se zaradi preprečevanja širjenja bolezni (v zvezi s pojavom aviarne influence podtipa H5N8) na območju občin Mestne občine Ptuj, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž odredijo naslednji ukrepi:

      1.       Imetniki perutnine in ptic v ujetništvu morajo perutnino in ptice rediti v zaprtih prostorih ali na način, da je preprečen stik s prostoživečimi pticami.

2.       Imetniki živali iz prve točke izreka morajo živalim nuditi krmo in vodo v zaprtih ali pokritih prostorih.

3.       Ne glede na prvo točko izreka smejo imetniki vodne perutnine omogočiti tej perutnini dostop do vode samo, če je preprečen stik z prostoživečimi vodnimi in drugimi pticami.

4.       Krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno.

5.       Prepovejo se razstave in druga zbiranja ptic in perutnine.

6.       Ukrepi začnejo veljati z dnem izdaje odločbe (5. 1. 2017) in veljajo stalno do preklica.

ODLOČBA V CELOTI