CENIK STORITEV - ČISTO MESTO PTUJ D.O.O.

30 4 2015 9 08 12

Z ločenim zbiranjem do zmanjšanja količin odpadkov in prijetnejšega okolja

Obvestilo Čistega mesta Ptuj o ločenim zbiranjem do zmanjšanja 11-11-2014 9-44-30
količin odpadkov in prijetnejšega okolja 

VEČ V DOPISU

Kako ustrezno ravnati z biološkimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

Obvestilo Čistega mesta Ptuj glede ravnanja z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in11-11-2014 9-44-30 zelenim vrtnim odpadom.

VEČ V DOPISU

Rak na črevesju in program SVIT

svitRak na črevesju in program SVIT

Rak na črevesju in program SVIT
Odzivnost občin Sp. Podr. - junij 2012
LETAK

Obvestilo lastnikom gozdov in zemljišč ob občinskih cestah in javnih poti v Občini Trnovska vas

rajsek 1 b054337 bŽledolom, ki smo mu bili priča konec januarja in v začetku februarja, je povzročil veliko škode v gozdovih in na posameznih drevesih tudi na območju Občine Trnovska vas.

Medobčinska inšpekcija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju poziva lastnike gozdov in grmičevja ob občinskih cestah, da odstranijo vse polomljene veje, podrta drevesa, ki visijo na cesto in predstavljajo nevarnost za Ijudi in promet na njej. Prav tako se naj obrežejo krošnje dreves in grmičevja, ki segajo v varovalni pas in ki na kakršen koli način ovirajo normalen pretok prometa po občinskih cestah in izvajanje zimske službe.

VEČ V DOPISU MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE