LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

7 3 2016 10 22 36

ZBIRNI CENTER V TRNOVSKI VASI

6 5 2015 8 17 15TUDI OBČINA TRNOVSKA VAS Z NOVIM ZBIRNIM CENTROM!

Cilji sodobnega ravnanja z odpadki so usmerjeni v preprečevanje nastajanja odpadkov, kot primarno nalogo vsakega posameznika. Žal pa aktivnosti, ki gredo v tej smeri, mnogokrat niso dovolj uspešne, in tako pride do nastanka odpadka. Glede na vrsto odpadka pa slednjega nato predamo pristojni službi, odgovorni za odvoz odpadkov v našem kraju, ali pa ga sami odpeljemo v bližnji zbirni center.

Sistem zbiranja komunalnih odpadkov na območju omenjenih občin omogoča občanom, da dvakrat tedensko oddajo svoje odpadke.

V občini Trnovska vas vam bo to omogočeno »na lokaciji režijskega obrata (Trnovci-Hameršak)« v naslednjih terminih:

Ponedeljek: 09:00 – 12:00,6 5 2015 8 17 48

Četrtek: 10:00 – 17:00.

 Izjema:

Vsak prvi teden v mesecu bo zbirni center odprt:

Četrtek:    10:00 – 17:00,

Sobota:  12:00 – 15:00.

 

VEČ V DOPISU

CENIK STORITEV - ČISTO MESTO PTUJ D.O.O.

30 4 2015 9 08 12

Z ločenim zbiranjem do zmanjšanja količin odpadkov in prijetnejšega okolja

Obvestilo Čistega mesta Ptuj o ločenim zbiranjem do zmanjšanja 11-11-2014 9-44-30
količin odpadkov in prijetnejšega okolja 

VEČ V DOPISU

Kako ustrezno ravnati z biološkimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

Obvestilo Čistega mesta Ptuj glede ravnanja z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in11-11-2014 9-44-30 zelenim vrtnim odpadom.

VEČ V DOPISU