OBVESTILO - RAZNAŠALEC ZA DOSTAVO

24 5 2018 14 15 41

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Trnovska vas

22 5 2018 10 13 07Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trnovska vas, prve spremembe in dopolnitve

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trnovska vas, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Trnovska vas.

SKLEP

ČISTILNA AKCIJA, 7. 4. 2018

4 4 2018 8 59 07

KRI&ZA Živinozdravniška ambulanta d.o.o., PR Trnovska vas

28 3 2018 13 16 21

Javni razpis za vpis predšolskih otrok v šolskem letu 2018/19

7 3 2018 11 46 18