Cenik storitev GJS - komunalni odpadki

CENIK

18 1 2017 9 40 04

Informacje o dimnikarskih storitvah

12 1 2017 12 43 19
S 1. 1. 2017 je stopil v veljavo Zakon o dimnikarskih storitvah. Glede na to, da se vsakodnevno pojavljajo številna vprašanja na to temo je Ministrstvo za okolje in prostor objavlilo dodatne infromacije za uporabnike.

INFORMACIJA O DIMNIKARSKIH STORITVAH

Spletna stran Ministrstva za okolje in prostor

 

 

Ukrep za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehran
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Ptuj

je izdal odločbo imetnikom dovzetnih živali (perutnine in ptic v ujetništvu) in občanom, da se zaradi preprečevanja širjenja bolezni (v zvezi s pojavom aviarne influence podtipa H5N8) na območju občin Mestne občine Ptuj, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž odredijo naslednji ukrepi:

      1.       Imetniki perutnine in ptic v ujetništvu morajo perutnino in ptice rediti v zaprtih prostorih ali na način, da je preprečen stik s prostoživečimi pticami.

2.       Imetniki živali iz prve točke izreka morajo živalim nuditi krmo in vodo v zaprtih ali pokritih prostorih.

3.       Ne glede na prvo točko izreka smejo imetniki vodne perutnine omogočiti tej perutnini dostop do vode samo, če je preprečen stik z prostoživečimi vodnimi in drugimi pticami.

4.       Krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno.

5.       Prepovejo se razstave in druga zbiranja ptic in perutnine.

6.       Ukrepi začnejo veljati z dnem izdaje odločbe (5. 1. 2017) in veljajo stalno do preklica.

ODLOČBA V CELOTI

Enkratni prispevek za novorojence

novorojenciSklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Trnovska vas za leto 2017.

Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v Občini Trnovska vas, rojene v letu 2017.

Kaj se dogaja v društvih

drustva1111Društva, ki delujejo na območju Občine Trnovska vas organizirajo v letu 2017 naslednje prireditve, dogodke.

Koledar prireditev za leto 2017