Odbori in komisije

Odbori in komisije (2018 - 2022)

V KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRNOVSKA VAS SO IMENOVANI:

Predsednica:           Andreja Krajnc, Sovjak 9 b, 2254 Trnovska vas,
Člana:                    Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas,
                              Andrej Arnuga, Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas.

V STATUTARNO PRAVNO KOMISIJO SO IMENOVANI:

Člani:                     Tamara Trinkaus, Bišečki Vrh 51, 2254 Trnovska vas,
                              Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas,
                              Andrej Arnuga, Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas.

KOMISIJA ZA VREDNOTENJE POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA SE IMENUJEJO:

Predsedniki:   Manfred JAKOP, Biš 68, 2254 Trnovska vas,
Člana:             Alojz FEKONJA, Trnovska vas 44/a, 2254 Trnovska vas
                      Pravnik/ca SOU občin Sp. Podravje.

V ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI SO IMENOVANI:

Predsednik:             Alojz Fekonja, Trnovska vas 44 a, 2254 Trnovska vas,
Člani:                      Andreja Krajnc, Sovjak 9 b, 2254 Trnovska vas,
                              Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas,
                              Tamara Trinkaus, Bišečki Vrh 41, 2254 Trnovska vas,
                              Sonja Zelenik, Biš 12 a, 2254 Trnovska vas.

V ODBOR ZA INFRASTRUKTURO, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI IN VARSTVO OKOLJA SO IMENOVANI:

Predsednik:             Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas,
Člani:                      Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas,
                              Andrej Arnuga, Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas,
                              Dušan Muršec, Bišečki Vrh 59, 2254 Trnovska vas,
                              Andrej Murko, Trnovski Vrh 20 a, 2254 Trnovska vas.

V ODBOR ZA KMETIJSTVO, MALO GOSPODARSTVO, TURIZEM IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE SO IMENOVANI:

Predsednik:             Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas,
Člani:                      Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas,
                              Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas,
                              Simona Mohorič, Trnovska vas 33, 2254 Trnovska vas,
                              Ema Žugman, Biš 47 a, 2254 Trnovska vas,                  

Odbori in komisije (2014 - 2018)

V KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRNOVSKA VAS SO IMENOVANI:

Predsednica:           Andreja Krajnc, Sovjak 9 b, 2254 Trnovska vas,
Člana:                     Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas,
                              Andrej Arnuga, Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas.

V STATUTARNO PRAVNO KOMISIJO SO IMENOVANI:

Predsednik:             Alojz Fekonja, Trnovska vas 44 a, 2254 Trnovska vas,
Člana:                     Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas,
                              Andrej Arnuga, Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas.

KOMISIJA ZA VREDNOTENJE POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA SE IMENUJEJO:

Predsedniki:   Manfred JAKOP, Biš 68, 2254 Trnovska vas,
Člana:             Alojz FEKONJA, Trnovska vas 44/a, 2254 Trnovska vas
                      Pravnik/ca SOU občin Sp. Podravje.

 

V ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI SO IMENOVANI:

Predsednik:             Alojz Fekonja, Trnovska vas 44 a, 2254 Trnovska vas,
Člani:                      Andreja Krajnc, Sovjak 9 b, 2254 Trnovska vas,
                              Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas,
                              Tamara Trinkaus, Bišečki Vrh 41, 2254 Trnovska vas,
                              Jasmina Štebih, Sovjak 2, 2254 Trnovska vas.

V ODBOR ZA INFRASTRUKTURO, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI IN VARSTVO OKOLJA SO IMENOVANI:

Predsednik:             Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas,
Člani:                      Jožef Pihler, Trnovska vas 15, 2254 Trnovska vas,
                              Andrej Arnuga, Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas,
                              Danijel Maguša, Sovjak 1 a, 2254 Trnovska vas,
                              Simon Zajšek, Bišečki Vrh 30 b, 2254 Trnovska vas.

V ODBOR ZA KMETIJSTVO, MALO GOSPODARSTVO, TURIZEM IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE SO IMENOVANI:

Predsednik:             Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas,
Člani:                      Jožef Pihler, Trnovska vas 15, 2254 Trnovska vas,
                              Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas,
                              Natalija Korent, Črmlja 12, 2254 Trnovska vas (do 8. 12. 2015),
                              Ema Žugman, Biš 47 a, 2254 Trnovska vas,
                              Dušan Muršec, Bišečki Vrh 59, 2254 Trnovska vas (od 8.12.2015).

Odbori in komisije (2010 - 2014)

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje so imenovani:

Predsednik:  Andreja Krajnc, Sovjak 9 b, 2254 Trnovska vas
Člana:          Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas
                    Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas

V Statutarno pravno komisijo so imenovani:

Predsednik:  Alojz Fekonja, Trnovska vas 44 a, 2254 Trnovska vas
Člani:           Andrej Murko, Trnovski Vrh 26 a, 2254 Trnovska vas
                    Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas

V Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so imenovani:

Predsednik:  Alojz Fekonja, Trnovska vas 44 a, 2254 Trnovska vas
Člani:           Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas
                    Andreja Krajnc, Sovjak 9 b, 2254 Trnovska vas
                    Danijel Maguša, Sovjak 1 a, 2254 Trnovska vas
                    Ema Žugman, Biš 47, 2254 Trnovska vas

V Odbor za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja so imenovani:

Predsednik:  Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas
Člani:          Jožef Pihler, Trnovska vas 15, 2254 Trnovska vas
                   Andrej Murko, Trnovski Vrh 26 a, 2254 Trnovska vas
                   Feliks Pukšič, Ločič 14, 2254 Trnovska vas
                   Olga Smiljan, Trnovski Vrh 35 b, 2253 Destrnik


V Odbor za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe so imenovani:

Predsednik:  Franc Tašner, Ločič 15, 2254 Trnovska vas
Člani:           Jožef Pihler, Trnovska vas 15, 2254 Trnovska vas
                    Andrej Murko, Trnovski Vrh 26 a, 2254 Trnovska vas
                    Dušan Muršec, Bišečki Vrh 59, 2254 Trnovska vas
                    Franc Mohorič, Trnovska vas 33, 2254 Trnovska vas

Odbori in komisije (2006 - 2010)

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so imenovani:

Predsednik: Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas,
Člana:         Mitja Sušnik, Biš 36 a, 2254 Trnovska vas,
                  Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas

V Statutarno pravno komisijo so imenovani:

Predsednik: Mitja Sušnik, Biš 36 a, 2254 Trnovska vas,
Člani:          Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas,
                  Andrej Murko, Trnovski vrh 26 a, 2254 Trnovska vas

V Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti so imenovani:

Predsednik: Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas,
Člani:          Brigita Polanec, Trnovska vas 51 f, 2254 Trnovska vas,
                  Mitja Sušnik, Biš 36 a, 2254 Trnovska vas,
                  Franci Hameršak,Trnovska vas 54, 2254 Trnovska vas,
                  Andreja Krajnc, Sovjak 9, 2254 Trnovska vas

V Odbor za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja so imenovani:

Predsednik: Drago Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas,
Člani:           Jožef Pihler, Trnovska vas 15, 2254 Trnovska vas,
                   Andrej Murko, Trnovski vrh 26 a, 2254 Trnovska vas,
                   Feliks Pukšič, Biš 12 ,2254 Trnovska vas,
                   Mitja Kovačič, Trnovska vas 43 a, 2254 Trnovska vas

V Odbor za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe so imenovani:

Predsednik: Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas,
Člani:          Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas,
                  Andrej Murko, Trnovski vrh 26 a, 2254 Trnovska vas,
                  Dušan Muršec, Bišečki vrh 59, 2254 Trnovska vas,
                  Valentina Golob, Trnovska vas 38 b, 2254 Trnovska vas

Naloge odborov in komisij

Naloge odborov in komisij

Vaški odbori (2018 - 2022)

ODLOK O USTANOVITVI VAŠKIH ODBOROV OBČINE TRNOVSKA VAS

V VAŠKI ODBOR BIŠ SO IMENOVANI

Predsednik:            Bojan Kuzminski, Biš 71, 2254 Trnovska vas
Člani:                     Izidor Hojnik, Biš 27 b, 2254 Trnovska vas
                              Marjana Matjašič, Biš 56, 2254 Trnovska vas
                              Jožica Ornik, Biš 60 a, 2254 Trnovska vas
                              Janez Petrič, Biš 67, 2254 Trnovska vas

V VAŠKI ODBOR BIŠEČKI VRH SO IMENOVANI    

Predsednik:            Dušan Muršec, Bišečki Vrh 59, 2254 Trnovska vas
Člani:                     Silvo Muršec, Bišečki Vrh 33, 2254 Trnovska vas
                              Milan Lah, Bišečki Vrh 32, 2254 Trnovska vas
                              Jože Polanec, Bišečki Vrh 58, 2254 Trnovska vas
                              Matej Kramberger, Bišečki Vrh 62, 2254 Trnovska vas

V VAŠKI ODBOR ČRMLJA SO IMENOVANI            

Predsednik:            Roman Korent, Črmlja 12, 2254 Trnovska vas
Člani:                     Milan Mihelak, Črmlja 4, 2254 Trnovska vas
                              Ksenja Dreu, Črmlja 10,  2254 Trnovska vas
                              Marjan Mesarec, Črmlja 16, 2254 Trnovska vas
                              Žan Majerič, Črmlja 20 b, 2254 Trnovska vas

V VAŠKI ODBOR LOČIČ SO IMENOVANI 

Predsednik:            Matej Tašner, Ločič 14,  2254 Trnovska vas
Člani:                     Andrej Marot, Ločič 4 a, 2254 Trnovska vas
                              Peter Benko, Ločič 23, 2254 Trnovska vas
                              Tina Vertič, Ločič 1 b, 2254 Trnovska vas
                              Matjaž Kolednik, Ločič 20, 2254 Trnovska vas

 V VAŠKI ODBOR SOVJAK SO IMENOVANI             

Predsednik:            Primož Krajnc, Sovjak 14 a, 2254 Trnovska vas
Člani:                     Domen Kuhar, Sovjak 12, 2254 Trnovska vas
                              Sandi Ornik, Sovjak 3, 2254 Trnovska vas
                              Edvard Petrič, Sovjak 13, 2254 Trnovska vas
                              Filip Krajnc, Sovjak 9 b, 2254 Trnovska vas

 V VAŠKI ODBOR TRNOVSKA VAS SO IMENOVANI            

Predsednik:            Milan Horvat, Trnovska vas 47, 2254 Trnovska vas
Člani:                     Hugo Kramberger, Trnovska vas 54, 2254 Trnovska vas
                              Robert Mohorič, Trnovska vas 33, 2254 Trnovska vas
                              Miran Arnuga, Trnovska vas 44 a, 2254 Trnovska vas
                              Ervin Nedelko, Trnovska vas 8, 2254 Trnovska vas

V VAŠKI ODBOR TRNOVSKI VRH SO IMENOVANI

Predsednik:            Janez Fras, Trnovski Vrh 41, 2254 Trnovska vas
Člani:                     Marjeta Veber, Trnovski Vrh 16, 2254 Trnovska vas
                              Andrej Murko, Trnovski Vrh 26 a, 2254 Trnovska vas
                              Darijan Kovačec, Trnovski Vrh 26, 2254 Trnovska vas
                              Franci Matjašič, Trnovski Vrh 29, 2254 Trnovska vas

Vaški odbori (2014 - 2018)

 

V VAŠKI ODBOR BIŠ SO IMENOVANI:

Predsednik:       Moharič Slavko, Biš 15 a, 2254 Trnovska vas (2014 - 2016),
                        Kuzminski Bojan, Biš 71, 2254 Trnovksa vas (2016 - 2018),
Člani:                Čeh Janez, Biš 14 a, 2254 Trnovska vas (2014 - 2016),
                        Kuhar Vladko, Biš 42, 2254 Trnovska vas (2014 - 2016),
                        Petrič Janez, Biš 67, 2254 Trnovska vas,
                        Kuzminski Bojan, Biš 71, 2254 Trnovska vas (2014 - 2016),
                        Roškar Miroslav, Biš 10, 2254 Trnovska vas (2016 - 2018),
                        Jožica Ornik, Biš 60 a, 2254 Trnovska vas (2016 - 2018).

 V VAŠKI ODBOR BIŠEČKI VRH SO IMENOVANI:

Predsednik:       Muršec Silvo, Bišečki Vrh 33, 2254 Trnovska vas,
Člani:                Lorenčič Denis, Bišečki Vrh 46, 2254 Trnovska vas,
                        Polanec Jože, Bišečki Vrh 58, 2254 Trnovska vas,
                        Muršec Dušan, Bišečki Vrh 59, 2254 Trnovska vas,
                        Kramberger Matej, Bišečki Vrh 62, 2254 Trnovska vas.

V VAŠKI ODBOR ČRMLJA SO IMENOVANI:

Predsednik:       Korent Roman, Črmlja 12, 2254 Trnovska vas,
Člani:                Mihelak Milan, Črmlja 4, 2254 Trnovska vas,
                        Gradišnik Matej, Črmlja 8 a, 2254 Trnovska vas,
                        Mesarec Marjan, Črmlja 16, 2254 Trnovska vas,
                        Korent Janez, Črmlja 20, 2254 Trnovska vas.

V VAŠKI ODBOR LOČIČ SO IMENOVANI:

Predsednik:       Bezjak Aleksander, Ločič 27, 2254 Trnovska vas,
Člani:                Marot Andrej, Ločič 4 a, 2254 Trnovska vas,
                        Tašner Matej, Ločič 14, 2254 Trnovska vas,
                        Benko Peter, Ločič 23, 2254 Trnovska vas,
                        Arnuga Franc, Ločič 2, 2254 Trnovska vas.

V VAŠKI ODBOR SOVJAK SO IMENOVANI:

Predsednik:       Maguša Danijel, Sovjak 1 a, 2254 Trnovska vas,
Člani:                Majerič Srečko, Sovjak 4, 2254 Trnovska vas,
                        Lovrenčič Nataša, Sovjak 10, 2254 Trnovska vas,
                        Kuhar Ivan, Sovjak 12, 2254 Trnovska vas,
                        Krajnc Primož, Sovjak 14 a, 2254 Trnovska vas.

V VAŠKI ODBOR TRNOVSKA VAS SO IMENOVANI:
Predsednik:       Nedelko Ervin, Trnovska vas 8, 2254 Trnovska vas,
Člani:                Ivančič Boris, Trnovska vas 6, 2254 Trnovska vas,
                        Mohorič Robert, Trnovska vas 33, 2254 Trnovska vas,
                        Arnuga Miran, Trnovska vas 44 a, 2254 Trnovska vas,
                        Pihler Milan, Trnovska vas 47 b, 2254 Trnovska vas.

V VAŠKI ODBOR  TRNOVSKI VRH SO IMENOVANI:

Predsednica:     Zorko Slavica, Trnovski Vrh 13, 2254 Trnovska vas,
Člani:               Brumen Miran, Trnovski Vrh 14, 2254 Trnovska vas,
                       Arnuš Marija, Trnovski Vrh 28, 2254 Trnovska vas,
                       Franci Matjašič, Trnovski Vrh 29, 2254 Trnovska vas,
                       Fras Janez, Trnovski Vrh 41, 2254 Trnovska vas.

Vaški odbori (2010 - 2014)

V Vaški odbor Biš so imenovani:
Predsednik:  Požegar Janko, Biš 46, 2254 Trnovska vas
Člani:           Angelca Fras, Biš 66 a, 2254 Trnovska vas
                   Čeh Srečko Biš 69, 2254 Trnovska vas
                   Bojan Kuzminski, Biš 71, 2254 Trnovska vas
                   Janez Kramberger, Biš 17, 2254 Trnovska vas

V Vaški odbor Bišečki vrh so imenovani:
Predsednik:  Muršec Silvo, Bišečki Vrh 33, 2254 Trnovska vas
Člani:           Štumberger Mitja, Bišečki Vrh 1, 2254 Trnovska vas
                   Muršec Dušan, Bišečki Vrh 59, 2254 Trnovska vas
                   Matej Kramberger, Bišečki Vrh 62, 2254 Trnovska vas
                   Jože Polanec, Bišečki Vrh 58, 2254 Trnovska vas

V Vaški odbor Črmlja so imenovani:
Predsednik:  Roman Korent, Črmlja 12, 2254 Trnovska vas
Člani:            Marjan Mesarec, Črmlja 16, 2254 Trnovska vas
                    Mojmir Kopitar, Črmlja 11, 2254 Trnovska vas
                    Matej Granda, Črmlja 8 a, 2254 Trnovska vas
                    Janez Korent, Črmlja 20, 2254 Trnovska vas

V Vaški odbor Ločič
so imenovani:
Predsednik:  Bezjak Aleksander, Ločič 27, 2254 Trnovska vas
Člani:           Matej Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas
                    Jože Cafuta, Ločič 6, 2254 Trnovska vas
                    Benko Peter, Ločič 23, 2254 Trnovska vas
                    Marot Andrej, Ločič 4, 2254 Trnovska vas

V Vaški odbor Sovjak so imenovani:
Predsednik:  Danijel Maguša, Sovjak 1 a, 2254 Trnovska vas
Člani:           Stanko Ornik, Sovjak 2, 2254 Trnovska vas
                    Stanislav Štabih, Sovjak 2, 2254 Trnovska vas
                    Krajnc Primož, Sovjak 14 a, 2254 Trnovska vas
                    Milan Čeh, Sovjak 16, 2254 Trnovska vas

V Vaški odbor Trnovska vas so imenovani:
Predsednik:  Ervin Nedelko, Trnovska vas 8, 2254 Trnovska vas
Člani:           Robi Mohorič, Trnovska vas 33, 2254 Trnovska vas
                    Marjan Horvat, Trnovska vas 4, 2254 Trnovska vas
                    Franc Mohorič, Trnovska vas 25, 2254 Trnovska vas
                    Milan Pihler, Trnovska vas 47, 2254 Trnovska va

V Vaški odbor Trnovski vrh so imenovani:
Predsednik:  Brumen Miran, Trnovski Vrh 14, 2254 Trnovska vas
Člani:           Boštjan Čeh, Trnovski Vrh 55, 2253, 2253 Destrnik
                   Slavica Zorko, Trnovski Vrh 13, 2254 Trnovska vas
                   Marija Arnuš, Trnovski Vrh 28, 2254 Trnovska vas
                   Milan Horvat, Trnovski Vrh 3, 2254 Trnovska vas

Vaški odbori (2006 - 2010)

V Vaški odbor Biš so imenovani

Predsednik: Miroslav Jakop , Biš 68
Namestnik predsednika: Janko Požegar, Biš 46
Člani: Srečko Čeh, Biš 69
Franc Čuček, Biš 20
Roman Horvat, Biš 9/a 

V Vaški odbor Bišečki vrh so imenovani

Predsednik: Mitja Štumberger, Bišečki Vrh 1
Člani: Srečko Čeh, Bišečki Vrh 15
Dušan Muršec, Bišečki Vrh 59
Silvo Muršec, Bišečki Vrh 33
Dušan Kramberger, Bišečki Vrh 29 

V Vaški odbor Črmljaso imenovani: 

Predsednik: Roman Korent, Črmlja 12
Člani: Marjan Mesarec, Črmlja 16
Mojmir Kopitar,  Črmlja 11
Franc Šamperl, Črmlja 15
Janez Korent, Črmlja 20 

V Vaški odbor Ločič so imenovani

Predsednik: Franci Canjko, Ločič 3
Člani: Janez Kramberger, Ločič 7
Aleksander Bezjak, Ločič 27
Peter Benko, Ločič 23
Andrej Marot, Ločič 4

V Vaški odbor Sovjak so imenovani

Predsednik: Danijel Maguša, Sovjak 1/a
Člani: Slavko Štebih, Sovjak 2
Stanko Ornik, Sovjak 3
Mirko Krajnc, Sovjak 9/a
Nataša Lovrenčič, Sovjak 10 

V Vaški odbor Trnovska vas so imenovani

Predsednik: Alojz Fekonja, Trnovska vas 44/a
Člani: Franc Mohorič, Trnovska vas 25
Stanko Šketa, Trnovska vas 20
Milan Pihler, Trnovska vas 47 b
Dragica Prajndl, Trnovska vas 1 a 

V Vaški odbor Trnovski vrh so imenovani

Predsednik: Alojz Brunčič, Trnovski Vrh 11
Člani: Miran Ornik, Trnovski Vrh 52
Miran Brumen, Trnovski Vrh 14
Marjan Kovačec, Trnovski Vrh 26
Franci Matjašič, Trnovski Vrh 29