Prvič objavljeno javno naročilo »Obujanje starih običajev panonske hiše s slamnato streho (Muzej cimprana hiša)«

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN004784/2019-W01«, št.: 430-6/2019-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija
Razpisni obrazci
Popisi del
Obrazec ESPD
Tloris pritličja in ostrešja
Prerez strehe
Slike stare hiše

Drugič ponovljeno javno naročilo »Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije«

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN004783/2019-W01«, št.: 430-5/2019-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija
Razpisni obrazci
Popisi del
Obrazec ESPD
Tloris pritličja in ostrešja
Prerez strehe
Slike stare hiše

Javno naročilo - Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. JN003859/2019-W01, z dne 7. 6. 2019, št. JN pri naročniku 430-4/2019-2 ter na portalu e-JN - Javno naročilo: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolska leta 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisni obrazci

Obrazec ESPD

JAVNI RAZPIS za leto 2019 - ŠPORTNA DEJAVNOST

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2019

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/19

Razpisna dokumentacija

JAVNI RAZPIS za leto 2019 - KULTURNE DEJAVNOSTI

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2019

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/19

Razpisna dokumentacija