Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2018

Občina Trnovska vas v skladu s 13. členom Odloka o priznanjih Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 6/12 in 6/16) objavlja javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2018, in sicer za podelitev naslednjih priznanj:

  1. naziv »Častni občan« Občine Trnovska vas,
  2. zlati grb Občine Trnovska vas,
  3. srebrni grb Občine Trnovska vas,
  4. bronasti grb Občine Trnovska vas in
  5. zahvala Občine Trnovska vas.

 

Več v javnem razpisu:
Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2018, Uradni vestnik Občine Trnovska vas 3. 9. 2018, št. 9/2018

Obrazec: POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJA V LETU 2018

Javno naročilo - Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolsko leto 2018/2019

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. JN005528/2018-W01, št. JN pri naročniku 430-2/2018-2 ter na portalu e-JN.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisni obrazci

Obrazec ESPD

Javno naročilo Ureditev pokopališča v Trnovski vasi

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št.»JN004202/2018-W01«, št.: 430-1/2018-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija

Razpisni obrazci

Obrazec ESPD

POPISI DEL

Skica - ureditvena situacija

Risba - pogled ograje

Javni razpis za vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2018/19

7 3 2018 11 46 18

Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov

Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Trnovska vas v letu 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Trnovska vas v letu 2018. Sredstva so namenjena tako za sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine.

JAVNI RAZPIS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA