Javno naročilo - Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolsko leto 2018/2019

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. JN005528/2018-W01, št. JN pri naročniku 430-2/2018-2 ter na portalu e-JN.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisni obrazci

Obrazec ESPD

Javno naročilo Ureditev pokopališča v Trnovski vasi

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št.»JN004202/2018-W01«, št.: 430-1/2018-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija

Razpisni obrazci

Obrazec ESPD

POPISI DEL

Skica - ureditvena situacija

Risba - pogled ograje

Javni razpis za vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2018/19

7 3 2018 11 46 18

Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov

Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Trnovska vas v letu 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Trnovska vas v letu 2018. Sredstva so namenjena tako za sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine.

JAVNI RAZPIS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2017

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2017.

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št.6/2017.

Razpisna dokumetacija:
- POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJA