JAVNI RAZPIS - KULTURNA DEJAVNSOT

JAVNI   RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2017

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS - ŠPORTNA DEJAVNSOT

JAVNI   RAZPIS ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2017

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS - HUMANITARNE IN DRUGE DEJAVNSOTI

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2017

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Namera o oddaji prostorov v občasni najem

Občina Trnovska vas namerava oddati v občasni najem telovadnico in nepremičnino parc. št. 566/4, k.o. Trnovska vas.

Namera je v priponki.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v občasni najem - telovadnica in kulturna dvorana
Namera o oddaji stvarnega premoženja v občasni najem - nepremičniva par. št. 566/4, k.o. Trnovska vas

KORIŠČENJE TELOVADNICE

Obveščamo Vas, da Občina Trnovska vas na osnovi Pravilnika o načinu oddajanja, višini uporabnine in načinu plačila uporabe telovadnice Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 05/2005) daje telovadnico v Trnovski vasi v uporabo.

OBVESTILO GLEDE KORIŠČANJA TELOVADNICE
Obrazec za najem ternina v telovadnici Trnovska vas