Namera o oddaji prostorov v občasni najem

Občina Trnovska vas namerava oddati v občasni najem telovadnico in nepremičnino parc. št. 566/4, k.o. Trnovska vas.

Namera je v priponki.

Namera o oddaji stvarnega premoženja v občasni najem - telovadnica in kulturna dvorana
Namera o oddaji stvarnega premoženja v občasni najem - nepremičniva par. št. 566/4, k.o. Trnovska vas