JAVNI RAZPIS - KULTURNA DEJAVNSOT

JAVNI   RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2017

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA