JAVNI RAZPIS - ŠPORTNA DEJAVNSOT

JAVNI   RAZPIS ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2018

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA