JAVNI RAZPIS - HUMANITARNE IN DRUGE DEJAVNSOTI

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2018

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA