JAVNI RAZPIS - HUMANITARNE IN DRUGE DEJAVNSOTI

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2017

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA