Javno naročilo male vrednosti

Javno naročilo male vrednosti: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolska leta 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA