Javno naročilo »MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 560-971 LOČIČ

Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 560-971 LOČIČ«, št.: 430-2/2017-3 (JN006379/2017-W01).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Popisi del