Javno naročilo Ureditev pokopališča v Trnovski vasi

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št.»JN004202/2018-W01«, št.: 430-1/2018-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija

Razpisni obrazci

Obrazec ESPD

POPISI DEL

Skica - ureditvena situacija

Risba - pogled ograje