Javno naročilo - Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolsko leto 2018/2019

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. JN005528/2018-W01, št. JN pri naročniku 430-2/2018-2 ter na portalu e-JN.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisni obrazci

Obrazec ESPD