Javno naročilo - Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. JN003859/2019-W01, z dne 7. 6. 2019, št. JN pri naročniku 430-4/2019-2 ter na portalu e-JN - Javno naročilo: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolska leta 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisni obrazci

Obrazec ESPD