3. JAVNI POZIV

3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja iz EKSRP na območjih občin Kidričevo, Hajdina,  MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2019.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih [občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas] v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Bogastvo podeželja 15.11.2018.

Pogoji upravičenosti:
-         Prijavitelj Ima sedež na območju LAS, ali PE,

-         Prijavitelj / partner  ni  v kazenskem ali stečajnem postopku,
-         Prijavitelj / partner nima blokiranega računa,
-         Prijavitelj je društvo, nevladna organizacija, ki je aktivna dve ali več let.

1. JAVNI POZIV
2. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
3. VLOGA ZA PRIJAVO OPERACIJE
4. PRILOGA 1, Finančni načrt
5. POGODBA - vzorec
6. METODOLOGIJA ZA IZBOR OPERACIJ IN PRAVILNIK O POSTOPKU IZVEDBE JAVNIH POZIVOV PRI LAS BOGASTVO PODEŽELJA
7. STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO BOGASTVO PODEŽELJA OB DRAVI IN V SLOVENSKIH GORICAH »LAS BOGASTVO PODEŽELJA«