Javno naročilo »Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije«

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN002620/2019-W01«, št.: 430-1/2019-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija

Razpisni obrazci

Popis del

Obrazec ESPD