Javno naročilo "Ureditev pokopališča v Trnovski vasi"

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN003162/2019-W01«, št.: 430-3/2019-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija

Razpisni obrazci

Popis del

Obrazec ESPD

Ureditvena situacija

Pogled ograje

Tehnično poročilo

Žarni zid 5 x levo spodaj in zgoraj in 5 x desno zgoraj in spodaj (Slika je vzorec žarnega zidu)

POJASNILA NA VPRAŠANJA IZ PORTALA JAVNIH NAROČIL:

Pojasnilo za žarni zid

Žarni zid mere

Fotografija žarni zid

Temelji in ploh za ograjo