JAVNI RAZPIS za leto 2019 - HUMANITARNE IN DRUGE DEJAVNSOTI

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2019

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/19

Razpisna dokumentacija