JAVNI RAZPIS za leto 2019 - KULTURNE DEJAVNOSTI

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2019

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/19

Razpisna dokumentacija