JAVNI RAZPIS za leto 2019 - ŠPORTNA DEJAVNOST

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2019

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/19

Razpisna dokumentacija