Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2019

Občina Trnovska vas v skladu s 13. členom Odloka o priznanjih Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 6/12 in 6/16) objavlja javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2019, in sicer za podelitev naslednjih priznanj:

  1. naziv »Častni občan« Občine Trnovska vas,
  2. zlati grb Občine Trnovska vas,
  3. srebrni grb Občine Trnovska vas,
  4. bronasti grb Občine Trnovska vas in
  5. zahvala Občine Trnovska vas.

 

Več v javnem razpisu:
Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2018, Uradni vestnik Občine Trnovska vas 2. 9. 2018, št. 6/2019

Obrazec: POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJA V LETU 2019