Javno naročilo Ureditev pokopališča v Trnovski vasi

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št.»JN004202/2018-W01«, št.: 430-1/2018-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija

Razpisni obrazci

Obrazec ESPD

POPISI DEL

Skica - ureditvena situacija

Risba - pogled ograje

JAVNI RAZPIS - KULTURNA DEJAVNSOT

JAVNI   RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2018

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS - ŠPORTNA DEJAVNSOT

JAVNI   RAZPIS ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2018

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS - HUMANITARNE IN DRUGE DEJAVNSOTI

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2018

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni razpis za vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2018/19

7 3 2018 11 46 18