Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov

Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Trnovska vas v letu 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Trnovska vas v letu 2018. Sredstva so namenjena tako za sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine.

JAVNI RAZPIS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2017

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2017.

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št.6/2017.

Razpisna dokumetacija:
- POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJA

Javno naročilo »MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 560-971 LOČIČ

Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 560-971 LOČIČ«, št.: 430-2/2017-3 (JN006379/2017-W01).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Popisi del

 

 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

ODDAJA JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Predmet: »Rekonstrukcija LC 060072 Trnovska vas - Pesjak« - ponovljen postopek

Rok oddaje ponudbe: 8. 7. 2016, do 11. ure.

Odpiranje ponudb: 8. 7. 2016, ob 12. uri.

- RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- POPISI DEL

- KARAKTERISTIČNI PROFIL

- TRASA CESTE

Javno naročilo male vrednosti

Javno naročilo male vrednosti: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolska leta 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA