Javno naročilo - Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. JN003859/2019-W01, z dne 7. 6. 2019, št. JN pri naročniku 430-4/2019-2 ter na portalu e-JN - Javno naročilo: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolska leta 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisni obrazci

Obrazec ESPD

JAVNI RAZPIS za leto 2019 - ŠPORTNA DEJAVNOST

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2019

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/19

Razpisna dokumentacija

JAVNI RAZPIS za leto 2019 - KULTURNE DEJAVNOSTI

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2019

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/19

Razpisna dokumentacija

JAVNI RAZPIS za leto 2019 - HUMANITARNE IN DRUGE DEJAVNSOTI

JAVNI RAZPIS  ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2019

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/19

Razpisna dokumentacija

Javno naročilo "Ureditev pokopališča v Trnovski vasi"

Naročnik Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, v informacijski sistem e-JN, na podlagi na Portalu javnih naročil objavljenega obvestila o naročilu in sicer javnega naročila male vrednosti pod zap. št. »JN003162/2019-W01«, št.: 430-3/2019-2 ter na portalu e-JN.

Razpisna dokumentacija

Razpisni obrazci

Popis del

Obrazec ESPD

Ureditvena situacija

Pogled ograje

Tehnično poročilo

Žarni zid 5 x levo spodaj in zgoraj in 5 x desno zgoraj in spodaj (Slika je vzorec žarnega zidu)

POJASNILA NA VPRAŠANJA IZ PORTALA JAVNIH NAROČIL:

Pojasnilo za žarni zid

Žarni zid mere

Fotografija žarni zid

Temelji in ploh za ograjo