Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov

Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Trnovska vas v letu 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine na območju Občine Trnovska vas v letu 2018. Sredstva so namenjena tako za sofinanciranje obnove sakralnih objektov ter investicij v opremo v objektih nepremične sakralne kulturne dediščine.

JAVNI RAZPIS

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2017

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Trnovska vas v letu 2017.

Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št.6/2017.

Razpisna dokumetacija:
- POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJA

Javno naročilo »MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 560-971 LOČIČ

Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 560-971 LOČIČ«, št.: 430-2/2017-3 (JN006379/2017-W01).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Popisi del

 

 

Javno naročilo male vrednosti

Javno naročilo male vrednosti: Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolska leta 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni razpis za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »ZBIRNI CENTER TRNOVSKA VAS«, št.: 411-1/2015-3

Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za JN »ZBIRNI CENTER TRNOVSKA VAS«, št.: 411-1/2015-3.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je ponudba prispela do 4.3.2015, najkasneje do 14.00 ure.

Priloge:

- RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- POPISI DEL

- TEHNIČNO POROČILO