Seja podravske regije v Trnovski vasi

2014-03-05 20.12.57Gasilska zveza Trnovska vas je ena izmed  12 zvez, ki sestavljajo podravsko regijo. Gasilske regije so nižji nivo organiziranosti gasilcev Gasilske zveze Slovenije (GZS). Umeščene so kot povezovalna in organizacijska enota med gasilskimi zvezami in GZS. Najprej so bile regije formirane po upravnih enotah, danes jih imamo 17.

Podravska regija je po številu prostovoljnih društev in številu gasilcev tretja največja gasilska regija. V podravsko regijo je vključenih 111 prostovoljnih društev z  10589 gasilci. Regija ni pravna oseba, zato tudi nima statuta. Naloge so opredeljene s Poslovnikom o delovanju Regijskih svetov, ki so ga podpisale gasilske zveze na nivoju lokalnih skupnosti. Seje regije se sklicujejo praviloma na dva meseca, razen, v primeru večjih intervencij ter nujnih nalog, takrat so  seje pogosteje. Vodenje regije prevzemata predsednik regijskega sveta in regijski poveljnik.

Seje regije, ki je bila 64. po vrsti in je potekala 5. 3. 2014, se je odvijala v  večnamenski dvorani v Trnovski vasi. Poleg predsednikov, poveljnikov in tajnikov zvez, ter predstavnikov  gasilske mladine, članic in veteranov, so na seji bili prisotni tudi podpoveljnik GZS Zvonko Glažar ter župana občine Sv Andraž Franc Krepša in Trnovske vasi Alojz Benko.  Po uvodnem pozdravu predsednika Sveta regije mag. Janeza Merca, sta prisotnim bili predstavljeni s strani županov občini, katerih delovanje pokriva GZ Trnovska vas-Vitomarci. Delovanje in značilnosti domače GZ sta predstavila predsednik GZ Manfred Jakop in poveljnik GZ Andrej Arnuga. Vsebina seje se je nanašala na analizo intervencij žleda in leda v podravski regiji ter na področju celotne Slovenije. Opravljene analize operativnih akcij imajo nalogo povečati njihovo kakovost in zmanjšati pomanjkljivosti  v intervencijah takšnega obsega.

Trnovska vas, 5. 3. 2014

                                                                                                                                                                          GZ Trnovska vas-Vitomarci

2014-03-05 17.24.23  2014-03-05 17.25.36