Nagovor župana ob 16. občinskem prazniku Občine Trnovska vas

Spoštovane občanke in občani,

pred nami je občinski praznik. To je trenutek, ko pridemo po plačilo tisti, ki smo zadnja štiri leta vodili občino in skrbeli za razvoj kraja po svojih najboljših močeh. Občinski praznik je priložnost, ko se veselimo vsake pridobitve, ki nam jo je uspelo realizirati v zadnjem letu. Časi, v katerih živimo, od nas zahtevajo, da se postavimo na realna tla, da delamo premišljeno in gospodarno. Vsi, ki ustvarjamo, delamo tudi napake. Največjo napako pa po mojem prepričanju dela tisti, ki ne dela nič, ampak samo kritizira. Od obstoja občine je bilo veliko narejenega. Nekateri menijo, da bi lahko bilo tudi več, ali pa mogoče kaj drugega. Največkrat je težko usklajevati različne potrebe, vendar to ni odvisno samo od naših želja. V teh časih je nujno za investicije obogatiti vsaki evro. Velikokrat si moraš upati poslovati po robu zakona, pa tudi, če kdo iz lastnih interesov očita nepregledno poslovanje. Za razvoj kraja smo odgovorni vsi, obnašati se moramo odgovorno, biti ponosni na to kar imamo in kar smo. Pomembno je usklajevati različne interese in imeti urejene odnose med seboj, kar je zagotovilo za razvoj kraja. Potrebno je zagotavljati denar za nemoteno poslovanje šole, vrtca, vzdrževanja javnih objektov, delovanje društev in seveda za kvalitetno in varno življenje v celotni občini. Za konkretno investicijo pa je vedno potrebno ustvariti pogoje, tu pa mnogokrat naletimo na zahteve posameznikov, ki niso izvedljive. Ne bom našteval pridobitev in uporabljal številk, prepričan sem, da vidite to, kar nam je s pridnim delom uspelo narediti za razvoj našega kraja skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo.
Veliko truda bo v prihodnje potrebno vložiti za uspešen razvoj, ne le z besedami, ampak tudi s konkretnimi dejanji. Potrebna bo sloga, z razprtijami ne bo napredka.

Hvala vsem za vse kar naredite dobrega za našo občino.

Iskrene čestitke ob občinskem prazniku in prijetno praznovanje.

                                                                                                          Alojz BENKO, dipl.upr.org.
                                                                                                          župan Občine Trnovska vas