Postavitev jelke v centru občine

Postavitev jelke 2016