Uradni vestnik Občine Trnovska vas bo izhajal le v elektronski obliki

Občinski svet Občine Trnovska vas je na svoji 19. redni seji, dne 19. 1. 2017 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajateljstvu javnega gasila »Trnovski zvon«.

Sprememba odloka glasi v tistem delu, ki se nanaša na Uradni vestnik Občine Trnovska vas.

Uradni vestnik Občine Trnovska vas bo izhajal le v elektronski obliki in bo objavljen na spletni strani Občine Trnovska vas, na voljo pa bo tudi v sprejemni pisarni na Občini Trnovska vas. Seznam izdanih uradnih vestnikov z navedbo objavljenih aktov se bo objavil v mediju »Trnovski zvon«.

Sprememba odloka se je pripravila zaradi smotrnosti in ekonomičnosti izdajanja.