Izobraževanje in praktično usposabljanje za uporabo defibrilatorja

Občina Trnovska vas je v letu 2017 pristopila k nabavi dveh avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki sta nameščena na zgradbi zdravstvenega doma in gasilskega doma.
S ciljem, da bi se čim več občanov seznani z uporabo defibrilatorja, bo 18. in 25. januarja 2018 ob 18. uri organizirano izobraževane in praktično usposabljanje.
Usposabljanje bo enodnevno (2 uri) in je brezplačno. Ker bodo udeleženci na izobraževanju tudi praktično preizkusili uporabo defibrilatorja in je število udeležencev v eni skupini omejeno, se je na izobraževanje potrebno prijaviti.
Prijave se zbirajo na Občini Trnovska vas, tel. št. 02 757 95 10.
Usposabljanje bosta vodila zdravnika Zdravstvenega doma Ptuj.
Pravilno ukrepanje in pravilna uporaba defibrilatorja pomeni veliko prednost, da se bomo le na tak način lahko v ključnih trenutkih potrebe po prvi pomoči ustrezno odzvali.

Občina Trnovska vas