Poziv k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljišč

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode poziva glede odstranjevanja potrebnih in poškodovanih dreves ter ostale vegetacije, ki ovira in zmanjšuje pretočnost strug.

Več v dopisu Ministrstva za okolje in prostor