Podpis pogodbe za izvedbo energetske prenove stavb v lasti občin

S podpisom pogodb med Občinami Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas in konzorcijem družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o je bilo 4. 6. 2018 sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti navedenih občin.

Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Preko energetskega pogodbeništva bo celovito energetsko prenovljenih 5 objektov. Celotna naložba v obnovo teh objektov je vredna 1,836 milijona evrov brez DDV.

Občina Trnovska vas se je odločila, da bo energetsko prenovila zgradbo šole v Trnovski vasi

Zapisal: Zmago Šalamun

energetska prenova, napast

Foto: Damjan Napast