Podpis pogodbe »Ureditev pokopališča v Trnovski vasi«

V četrtek, 9. avgust 2018 sta na sedežu Občine Trnovska vas podpisala gradbeno IMG 0322pogodbo »UREDITEV POKOPALIŠČA V TRNOVSKI VASI« župan Občine Trnovska vas Alojz Benko in direktor Podjetja GP projekt ING d.o.o. Antun Daljavec.

Ureditev pokopališča v Trnovski vasi zajema ureditev terase ob mrliški vežici in ureditev drugih površin ob mrliški vežici, izgradnjo ograje ob zahodni strani, ureditev tlakovane poti z odvodnjavanjem, novega podesta s stopnicami na vzhodni strani pokopališča, ureditev drenaže ob kapelici, ureditev prostora za žarne grobove.

Cena pogodbenih del znaša 130.814,18 evrov.