Glasilo Trnovski zvon, marec 2018

Glasilo Trnovski zvon, marec 2018

Poziv k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljišč

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode poziva glede odstranjevanja potrebnih in poškodovanih dreves ter ostale vegetacije, ki ovira in zmanjšuje pretočnost strug.

Več v dopisu Ministrstva za okolje in prostor

Avtomatski eksterni defibrilator

Občina Trnovska vas je v letu 2017 pristopila k nabavi dveh avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki sta nameščena na zgradbi Zdravstvenega doma v Trnovski vasi in na Gasilskem domu v Bišu.

Pravilno ukrepanje in pravilna uporaba defibrilatorja pomeni veliko prednost, da se bomo le na tak način lahko v ključnih trenutkih potrebe po prvi pomoči ustrezno odzvali.

 

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z AED (ko imamo AED že pri sebi):

1. Kličemo oz. druga oseba kliče reševalce na 112

2. Sprostimo dihalne poti in vključimo defibrilator ter sledimo glasovnim navodilom.

3. Namestimo elektrodi na gola prsa eno pod desno ključnico, drugo pa na leva rebra pod levo prsno bradavico.

4. Medtem, ko defibrilator analizira srčni ritem se umaknemo in ne dotikamo obolelega.

5. V kolikor nam defibrilator ponudi ‘šok’ poskrbimo, da se nihče ne dotika obolelega in pritisnemo gumb za defibrilacijo.

6. Nato nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja (30 stiskov srca na sredini prsnega koša in 2 vpiha). Seveda sledimo glasovnim navodilom defibrilatorja.

7. Defibrilator seveda ne bo vedno ponudil šoka saj ni nujno, da je ritem, ki ga ima oboleli potreben defibrilacije. V tem primeru nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja.

8. Nadaljujemo z oživljanjem dokler ne prispejo reševalci.

26 1 2018 10 51 14

Občina Trnovska vas

Glasilo Trnovski zvon, december 2017

Glasilo Trnovski zvon, december 2017

Nova kmetijska tehnica v Trnovski vasi

Tehnica 2017