Vloga za najem prostorov večnamenske dvorane – za zasebni namen

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA