Projekt LAS: Življenje pod slamnato streho Simoničeve domačije

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
V teku
/

Podatki o financiranju