Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije (rednega ali izrednega)

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov