Vloga za najem prostorov večnamenske dvorane – za kulturno prireditve, ipd.